Ακροδέκτες μπαταρίας
Το καλάθι σας είναι άδειο.

 

Ακροδέκτες για τους πόλους των μπαταριών. Απλοί, επικασσιτερομένοι, ασφαλείας, βαρέως τύπου κλπ. Επιλέξτε μέσα απο μιά πλούσια συλλογή υλικών από διάφορους κατασκευαστές.
Ασφάλειες για την ασφαλειοθήκη του αυτοκινήτου σας.

Ακροδέκτες & Aσφάλειες

Ακροδέκτης μπαταρίας (+) θετικός για ασιατικά οχήματα CS-146005 – CAR SHOW

Ακροδέκτης μπαταρίας (+) θετικός για ασιατικά οχήματα ...

Τιμή: € 0,90
Τιμή / κ.:

Ακροδέκτης μπαταρίας (-) αρνητικός για ασιατικά οχήματα CS-146004 – CAR SHOW

Ακροδέκτης μπαταρίας (-) αρνητικός για ασιατικά οχήματα ...

Τιμή: € 0,90
Τιμή / κ.:
Διαθέσιμο

Δακτυλίδι ακροδέκτη (+) θετικού πόλου, S4-POS

Δακτυλίδι ακροδέκτη (+) θετικού πόλου, S4-POS

Τιμή: € 1,00
Τιμή / κ.:
Διαθέσιμο

Δακτυλίδι ακροδέκτη (-) αρνητικού πόλου, S4-NEG

Δακτυλίδι ακροδέκτη (-) αρνητικού πόλου, S4-NEG

Τιμή: € 1,00
Τιμή / κ.:
Διαθέσιμο

Δακτυλίδι ακροδέκτη (+) θετικού πόλου επικασσιτερωμένο, S8-POS

Δακτυλίδι ακροδέκτη (+) θετικού πόλου επικασσιτερωμένο, ...

Τιμή: € 1,20
Τιμή / κ.:
Διαθέσιμο

Δακτυλίδι ακροδέκτη (-) αρνητικού πόλου επικασσιτερωμένο, S8-NEG

Δακτυλίδι ακροδέκτη (-) αρνητικού πόλου επικασσιτερωμένο, ...

Τιμή: € 1,20
Τιμή / κ.:
Διαθέσιμο

Ακροδέκτης μπαταρίας (+)θετικού πολου, απλός S1-POS

Απλός ακροδέκτης μπαταρίας (+) θετικού πολου

Τιμή: € 1,80
Τιμή / κ.:

Απλός ακροδέκτης μπαταρίας (-) αρνητικού πολου S1-NEG

Απλός ακροδέκτης μπαταρίας (-) αρνητικού πολου S1-NEG

Τιμή: € 1,80
Τιμή / κ.:

Ακροδέκτης μπαταρίας (+) θετικού πολου επικασσιτερωμένος S5-POS

Ακροδέκτης μπαταρίας (+) θετικού πολου επικασσιτερωμένος ...

Τιμή: € 2,95
Τιμή / κ.:
Διαθέσιμο

Ακροδέκτης μπαταρίας (-) αρνητικού πολου επικασσιτερωμένος, S5-NEG

Ακροδέκτης μπαταρίας (-) αρνητικού πολου επικασσιτερωμένος

Τιμή: € 2,95
Τιμή / κ.:
Διαθέσιμο

Ακροδέκτης μπαταρίας Ασφαλείας (+) θετικού πολου, S2-POS

Ακροδέκτης μπαταρίας Ασφαλείας (+) θετικού πολου, S2-POS

Τιμή: € 3,00
Τιμή / κ.:
Διαθέσιμο

Ακροδέκτης μπαταρίας Ασφαλείας (-) αρνητικού πολου, S2-NEG

Ακροδέκτης μπαταρίας Ασφαλείας (-) αρνητικού πολου, S2-NEG

Τιμή: € 3,00
Τιμή / κ.:
Διαθέσιμο

Ακροδέκτης (+) θετικού πόλου 3 θέσεων, S11-POS

Ακροδέκτης (+) θετικού πόλου 3 θέσεων, S11-POS

Τιμή: € 3,00
Τιμή / κ.:
Διαθέσιμο

Ακροδέκτης (-) αρνητικού πόλου 3 θέσεων, S11-NEG

Ακροδέκτης (-) αρνητικού πόλου 3 θέσεων, S11-NEG

Τιμή: € 3,00
Τιμή / κ.:
Διαθέσιμο

Ακροδέκτης μπαταρίας φορτηγού Βαρέως Τύπου (+) θετικού πολου, S3-POS

Ακροδέκτης μπαταρίας φορτυγού Βαρέως Τύπου (+) θετικού ...

Τιμή: € 3,20
Τιμή / κ.:
Διαθέσιμο

Ακροδέκτης μπαταρίας φορτηγού βαρέως Τύπου (-) αρνητικού πολου, S3-NEG

Ακροδέκτης μπαταρίας φορτηγού βαρέως Τύπου (-) αρνητικού ...

Τιμή: € 3,20
Τιμή / κ.:

Σετ Ασφάλειες μαχαιρωτές μίνι (πακέτο των 6 τεμαχίων)30.04000 – MTA

Σετ Ασφάλειες μαχαιρωτές μίνι (πακέτο των 6 τεμαχίων)

Τιμή: € 3,20
Τιμή / κ.:

Σετ Ασφάλειες αυτοκινήτου μαχαιρωτές (πακέτο των 10 τεμαχίων) 06.00418 – MTA

Σετ Ασφάλειες μαχαιρωτές (πακέτο των 10 τεμαχίων)

Τιμή: € 3,50
Τιμή / κ.:
Διαθέσιμο

Ακροδέκτης μπαταρίας ασφαλείας (+) θετικού πολου επικασσιτερωμένος, S6-POS

Ακροδέκτης μπαταρίας ασφαλείας (+) θετικού πολου ...

Τιμή: € 3,80
Τιμή / κ.:
Διαθέσιμο

Ακροδέκτης μπαταρίας ασφαλείας (-) αρνητικού πολου επικασσιτερωμένος, S6-NEG

Ακροδέκτης μπαταρίας ασφαλείας (-) αρνητικού πολου ...

Τιμή: € 3,80
Τιμή / κ.:

Ακροδέκτης μπαταρίας με βίδα (+) θετικός, 15.06200 – MTA

Ακροδέκτης μπαταρίας με βίδα (+) θετικός, 15.06200 – MTA

Τιμή: € 3,80
Τιμή / κ.:

Ακροδέκτης μπαταρίας με βίδα (-) αρνητικός, 15.06210 – MTA

Ακροδέκτης μπαταρίας με βίδα (-) αρνητικός, 15.06210 – MTA

Τιμή: € 3,80
Τιμή / κ.:

Ακροδέκτης μπαταρίας M686DX με 3 βίδες (+) θετικός, 15.07701 – MTA

Ακροδέκτης μπαταρίας M686DX με 3 βίδες (+) θετικός, ...

Τιμή: € 3,90
Τιμή / κ.:

Ακροδέκτης μπαταρίας M686DX με 3 βίδες (-) αρνητικός 15.07704 – MTA

Ακροδέκτης μπαταρίας M686DX με 3 βίδες (-) αρνητικός ...

Τιμή: € 3,90
Τιμή / κ.:

Ακροδέκτης μπαταρίας Βαρέως Τύπου (+) θετικού πολου επικασσιτερωμένος S7-POS

Ακροδέκτης μπαταρίας Βαρέως Τύπου (+) θετικού πολου ...

Τιμή: € 4,00
Τιμή / κ.:

Ακροδέκτης μπαταρίας Βαρέως Τύπου (-) αρνητικού πολου επικασσιτερωμένος S7-NEG

Ακροδέκτης μπαταρίας Βαρέως Τύπου (-) αρνητικού πολου ...

Τιμή: € 4,00
Τιμή / κ.:
Διαθέσιμο

Ακροδέκτης μπαταρίας με πεταλούδα (+) θετικού πολου επικασσιτερωμένος, S10-POS

Ακροδέκτης μπαταρίας με πεταλούδα (+) θετικού πολου ...

Τιμή: € 4,00
Τιμή / κ.:
Διαθέσιμο

Ακροδέκτης μπαταρίας με πεταλούδα (-) αρνητικού πολου επικασσιτερωμένος, S10-NEG

Ακροδέκτης μπαταρίας με πεταλούδα (-) αρνητικού πολου ...

Τιμή: € 4,00
Τιμή / κ.:
Διαθέσιμο

Ακροδέκτης μπαταρίας με βίδα (+) θετικού πολου επικασσιτερωμένος, S9-POS

Ακροδέκτης μπαταρίας με βίδα (+) θετικού πολου ...

Τιμή: € 4,00
Τιμή / κ.:
Διαθέσιμο

Ακροδέκτης μπαταρίας με βίδα (-) αρνητικού πολου επικασσιτερωμένος, S9-NEG

Ακροδέκτης μπαταρίας με βίδα (-) αρνητικού πολου ...

Τιμή: € 4,00
Τιμή / κ.:

Ακροδέκτης μπαταρίας Βαρέως Τύπου (-) αρνητικού πολου, 190203 – CARGO

Ακροδέκτης μπαταρίας Βαρέως Τύπου (-) αρνητικού πολου, ...

Τιμή: € 5,00
Τιμή / κ.:

Ακροδέκτης μπαταρίας Βαρέως Τύπου (+) θετικού πόλου, 190202 – CARGO

Ακροδέκτης μπαταρίας Βαρέως Τύπου (+) θετικού πόλου, 190202 ...

Τιμή: € 5,00
Τιμή / κ.:
Διαθέσιμο

Ακροδέκτης 3 θέσεων (+) θετικού πόλου επικασσιτερωμένος, S12-POS

Ακροδέκτης 3 θέσεων (+) θετικού πόλου επικασσιτερωμένος, ...

Τιμή: € 5,40
Τιμή / κ.:
Διαθέσιμο

Ακροδέκτης 3 θέσεων (-) αρνητικού πόλου επικασσιτερωμένος, S12-POS

Ακροδέκτης 3 θέσεων (-) αρνητικού πόλου επικασσιτερωμένος, ...

Τιμή: € 5,40
Τιμή / κ.:

Ακροδέκτης 3 θέσεων (-) αρνητικού πόλου με κλιπ, 8KX174396-012 – HELLA

Ακροδέκτης 3 θέσεων (-) αρνητικού πόλου με κλιπ, ...

Τιμή: € 16,50
Τιμή / κ.:

Αρχική

Βρες μπαταρία για :

Κατάστημα

Υπηρεσίες

Βlog

Αξιολογήσεις